Et eksempel på overvågningsudstyr overvågningscases boligovervågning
Vi kan hjælpe med at sætte kamera op i boligområder for at gøre det mere sikkert for beboerne boligovervågning