Øvrige Løsninger

Trafik

Videokameraer til trafik overvågning er ligeledes et område som er i stor vækst. Der opnås god information om trafikpropper og andre forhold som begrænser en flydende afvikling af trafikken (vejrlig, uheld etc.) Også omkring trafikken til/fra færger kan man med videoovervågning lettere opnå en effektiv og sikker afvikling.

Persontælling

I forbindelse med primært de digitale kameraer (IP-kameraer) kan man lave en intelligent behandling af de digitale billeddata. Således  kan  man for eksempel  benytte et  kamera  til at tælle  personer.

Biltælling

I forbindelse med primært de digitale kameraer (IP-kameraer) kan man lave en intelligent behandling af de digitale billeddata. Således  kan  man for eksempel  benytte et  kamera  til at tælle  biler/køretøjer.

Nummerplade læsning

I forbindelse med primært de digitale kameraer (IP-kameraer) kan man lave en intelligent behandling af de digitale billeddata. Således  kan  man for eksempel  benytte et  kamera  til at aflæse bilers nummerplader.

Adgangskontrol

Add-on software-pakken XProtect® Access integrerer nemt adgangskontrolsystemer med Milestone softwaren.

XProtect Access  kombinerer adgangskontrol og video i én effektiv sikkerhedsløsning. XProtect Access integrerer nemt adgangskontrolløsninger fra tredjeparter i XProtect Smart Client. Programmet giver brugerne en samlet brugergrænseflade til at betjene adgangskontrolsystemer. Med adgangskontrolfunktionerne i XProtect Smart Client kan brugerne effektivt overvåge adgangsbegivenheder, manuelt kontrollere ind- og udgange af områder og bygninger samt undersøge specifikke adgangspunkter eller kortholdere.